• TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE!!!
  • KIJK OP: https://www.burgerrechtsherstel.com IN 8 VERSCHILLENDE TALEN!

Let op!!

U bevindt zich op de oude website van Burgerrechtsherstel!

Wij hebben een totaal vernieuwde website:

https://www.burgerrechtsherstel.com

In maar liefst 8 verschillende talen!

Deze website wordt niet meer geupdate.

 

 

Burgerrechtsherstel: Mensen verbinden voor een betere toekomst! 

 

         Bij

        Bel

Matt.10:27  What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs.

 

Bij Burgerrechtsherstel werken wij samen om welzijn en welvaart te bevorderen. Onze programma's en activiteiten zijn erop gericht gemeenschappelijke doelen te bereiken die ons allemaal gaan helpen om Nederland weer leefbaar te maken.

Met deze site willen wij mensen met elkaar in contact brengen die zich niet meer thuis voelen in de wereld zoals deze nu is/ wordt vorm gegeven. Het wordt steeds moeilijker om onze identiteit als Levende Mens, zoals wij werkelijk zijn, met compassie, correctheid en wederzijds respect, met elkaar, vanuit het hart, te verbinden.

Jouw hulp is hierbij onmisbaar! Doe je mee? Laat je email adres achter, zodat wij contact met jou kunnen leggen.

Tevens willen wij met deze site wij jou juridische weerbaarheid vergroten, je informeren over de diepere lagen van het wereldbeeld, zoals dit aan ons wordt verteld. Verder zijn wij strategieën aan het ontwikkelen in samenwerking met andere burgerrechtenplatforms om vergoedingen te claimen voor fondsen die zonder ons medeweten op onze naam zijn gezet.

In deze tijd waarin ons steeds verdergaande restricties worden opgelegd, ons slechts één visie op de werkelijkheid wordt toegestaan en onze eigen vrije wil welhaast te zijn uitgeschakeld, wil Burgerrechtsherstel een boodschap van hoop en uitkomst verspreiden. Wij geloven dat een enkele actie een verschil kan maken in de gemeenschap en dat collectieve acties een grote invloed kunnen hebben op de wereld.

Via belangenbehartiging en ondersteunende activiteiten werkt ons team elke dag onvermoeibaar om ons steentje bij te dragen aan het weer vrijzetten van Mensen.

Jouw hulp is hierbij onmisbaar! Door de ontwikkelde strategieën collectief in te zetten en ons met elkaar te verbinden, creëren wij draagkracht, doen wij noodzakelijke kennis op en kunnen wij zodoende verandering teweegbrengen. Doe je mee? Laat je emailadres achter, zodat wij contact kunnen leggen, zodra wij een collectieve actie opzetten door bestaande contracten om te keren ten gunste van onszelf vanuit UCC-contractrecht en syntax grammar.

Wij zien dat veel zaken die om ons heen gebeuren vanuit centraal gezag worden doorgedrukt zonder al te veel onderbouwing en dat het plaatje dat ons wordt voorgeschoteld op vele punten niet klopt. De mogelijkheid om onze identiteit, talenten en sociale omgang uit te kunnen drukken vanuit onze vrije wil en ethisch kompas, wordt elke dag meer beperkt. Wij zien dat mensen hier lichamelijk en geestelijk ziek van worden, depressies komen steeds vaker voor en velen, ouderen en jongeren, zien het leven helemaal niet meer zitten. Dit is zeer bedroevende neerwaartse spiraal, waarin de mensheid wereldwijd in terecht is gekomen. Combineer dit met een explosieve groei van armoede en afhankelijkheid van sociale uitkeringen, juist ook in onze ‘rijke’ westerse wereld en het plaatje is compleet.

Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn! Het allerbelangrijkste is om te gaan begrijpen wie wij zijn als Mens. De existentiële levensvragen zijn:

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van het leven? Waar ga ik naar toe?

Een kant en klaar antwoord op deze vragen is niet te geven, omdat het een gaat om een ontdekkingsreis naar inzicht en naar cohesie van al jouw levenservaringen in jouw beeld van het leven en jouw rol daarin. Een pasklaar antwoord als je nog aan het begin staat van deze reis zou resulteren in een verstandelijke redenatie, een dogma, een religie.

Wij zullen onze natuurlijke nieuwsgierigheid moeten gebruiken om kennis op te willen doen, deze kennis om te zetten in ervaring door gezamenlijk op te trekken in acties die ons bewegingsvrijheid kan opleveren.

Wellicht dat het wat saai zal klinken, maar alles wat er op deze aarde gebeurd is contractueel vastgelegd. Er gebeurd niets zonder contract, maar de contracten die de Mens reduceert tot een levenloos organisme op basis van onze geboorteregistratie, is hetgeen dat de Mens het meest raakt. Door ons nu als Mens Levend te verklaren met daarvoor bestemde documenten, kunnen wij onszelf die bewegingsruimte verschaffen.

Hoe langer wij passief blijven, hoe moeilijker het wordt terug te duwen en onze bewegingsruimte terug te halen. Niets doen is geen optie. In dat geval zullen wij onze rechten en bewegingsvrijheid geheel moeten inleveren. Het oude normaal komt niet meer terug, ook niet door maar toe te blijven geven aan ongefundeerde dwangmaatregelen.

Jouw hulp is hierbij onmisbaar! Doe je mee? Laat je email adres achter, zodat wij contact met jou kunnen leggen.