• VACCINATIE = PCR-TEST = GENOCIDE!!!
  • Trump issues Emergency Executive Order Act 50 U.S.C. 1601 et seq
  • Staat van Beleg en massa arrestaties van pedo-Deepstate wereldwijd!
  • Biden and Pelosi for prison!

.

                                                                             :Plain-Simple English and Dutch-Language

                                                                                    &: Plain-Simple-Counting-Systems:                                                                                           

                                                                                        TERMS & CONDITIONS NOTICE

                              NOTICE TO AGENT IS NOTICE TO PRINCIPAL AND NOTICE TO PRINCIPAL IS NOTICE TO AGENT 

                                                  

                                                     Implied Rights of dealing with Living Men/Women as if it were

                                                    a Legal Fiction under Name Fraud is hereby Removed & Denied

 

                                      Notice is hereby given encompassing all State Government Public Servant/s Employee/s or Agent/s that all rights of dealing with

                              Living Men/Women as if it were a Legal Fiction under Name Fraud are removed & denied without express consent or written permission.

 

Hierbij verklaar ik dat ik mijn legale, dode fictie de hoedanigheid heb gegeven die het behoort te hebben, namelijk een bevoegdheid om contracten af te sluiten of te verbreken. Door fraude en valsheid in geschriften heeft de Rijksoverheid alle Nederlanders gereduceerd tot een Natuurlijke Persoon, ofwel Rechtspersoon of legale fictie. Wij hebben recht op erkenning van onze Rechtspersoon (artikel 7 UVRM); dit is een mensenrecht. Wij zijn echter geen Rechtspersoon, een dode, legale fictie (lijfeigene van de Staat), maar een Levende Man of Vrouw met de bevoegdheid rechtshandelingen te plegen t.a.v. contracten.

De reden dat de Staat totale controle over u kan uitoefenen, is dat u dit nooit hebt ge-claimed. U hebt immers nooit aangegeven dat de corrupte veronderstelling van de Rijksoverheid van wie u werkelijk bent, nooit hebt weerlegd. Dit heet 'stilzwijgende toestemming' (tacit acquiescence) dat u als lijfeigene wordt behandeld en als legale fictie beslist geen rechten hebt.

["Als u niet weet wie u bent dan bent u een gevaar voor uzelf en uw medemens en is het goed dat de Staat zich over u bekommert om u tegen uzelf te beschermen"]. Het is heel natuurlijk om boosheid te ervaren als u zich van deze zwendel bewust wordt, maar vanuit negatieve emoties handelen kan uitsluitend schade opleveren. U zult de juiste juridische stappen moeten zetten om hieruit te komen en daar hoort ook verantwoordelijk gedrag bij. Zie voor verdere info betreffende de legale fictie het tabblad 'TRUSTS' op deze website!

Vanuit de autoriteit van de Global Postmaster General jurisdiction, Common Law Court en de Federal Postal Services Court bevestig ik dat ik een Levende Man ben onder contractnummer 3SRPKS478702639 dd. 13 aug. 2020. Update contract onder contractnummer 3SRPKS999772982 dd. 28 nov 2020. Ik ben persoonlijk aansprakelijk mij naar mijn volle vermogen als een verantwoordelijk Rentmeester te gedragen t.o.v. mijn medemensen en de aarde met al het leven dat erop, erin, erboven en eronder aanwezig is.

Ik heb vanuit mijn bevoegdheid als Rechtspersoon (dit is de dode, legale fictie ofwel een afspraak op papier zonder dat wij hierover door de Rijksoverheid in kennis zijn gesteld in de vorm van een contract, de Cestui Que Vie Act) een contract onder nummer 3SRPKS880310243, dd. 15 aug. 2020, afgesloten met de Levende Man die Ik Ben, waardoor de volledige bevoegdheid en alle rechten voortkomende uit rechtshandelingen gepleegd vanuit mijn Rechtspersoon uniek toebehoren aan mij als Levende Man. Alle andere voorwaarden welke in dit contract zijn opgenomen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend van toepassing ten bate van de contracthouders. Mijn NAAM in hoofdletters inclusief elke schrijfwijze hiervan afgeleid vallen nu onder copy-right© en trade mark™.

Er is hier sprake van een trust-vertrouwensrelatie tussen Trustee (ikzelf als Levende Man) en de Trust (NAAM/legale fictie/rechtspersoon/natuurlijke persoon), waarbij Ik als Levende Man de Trustee ben onder 'legal title' in mijn 'representative capacity' en als enige vertegenwoordiger, volledige bevoegd ben, aangaande de Trust (NAAM).

Hierbij verklaar ik tevens geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke eis, claim, schuld of tekort dan ook welke aan de Trust is, wordt of zal worden toegeschreven !!!  Ik ben als Levende Man uitsluitend gemachtigd te handelen ten bate van de Trust!

Vanuit het contract onder nummer 3SRPKS234347730 als student van :Russell-Jay: Gould en :David-wynn: Miller† Correct Syntax Grammar Technology geniet ik student-immuniteit wat betekent dat deze Technologie noch mijn toepassing hiervan niet kan worden afgerekend op een tekortkoming in mijn kennis op welk moment dan ook en dat ik alle gelegenheid heb om eventuele gaten in mijn kennis bij te werken, wanneer ook maar gewenst. Door aanschaf en bestudering van Miller's syllabus mag ik mij tevens Postmaster Director (regisseur; manager) noemen van Miller's Technology 'under copy-right release'. Dit is de gift van : David-wynn: Miller en Russell-Jay: Gould aan de wereld, omdat deze technologie een quantum verandering teweeg heeft gebracht in onze dimensie van de werkelijkheid waarin wij leven. Deze technologie heeft alle contracten van de evil wereld-elite ongedaan gemaakt door aan te tonen met 'correct syntax grammar' dat het woordgebruik is gecorrumpeerd en daardoor ongeldig. Hierdoor heeft de mensheid de kans, door toepassing van deze Technologie, de totale reset van de maatschappij waar wij middenin zitten, tot een goed einde te brengen, ALS wij dit in grote getale oppakken. Dit gebeurt door de contracten opnieuw op te stellen m.b.v. Miller's correct syntax grammar technology. NU is het moment dit te doen, voordat de New World Order elite dit voor ons gaat doen door gebruik te maken van onze stilzwijgende toestemming. 

De enige basis van de wet van de Schepping is: Gij zult een ander geen schade toebrengen, gij zult niet doden en gij zult niet stelen.

 

Attentie: Als beheerder van deze website beheer ik een database van alle mensen die zich bekend hebben gemaakt als Levende Man/Vrouw en tevens vallen onder de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven staat (lees in dit geval de Naam van deze Mens daar waar mijn Naam staat of naar mij verwezen wordt). Indien u wilt weten of een Mens, bij Naam genoemd, in deze database is opgenomen dan kunt u een verzoek indienen via het contactblad of email adres, als u schriftelijke toestemming kunt overleggen van diegene waarvan u wilt weten of deze in de database vermeld staat.