• TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE!!!
  • KIJK OP: https://www.burgerrechtsherstel.com IN 8 VERSCHILLENDE TALEN!

Contact:

De belastingdienst overtreedt op vele punten de wet en wil niet transparant zijn in de wijze waarop de belastinginkomsten worden besteed. Er is sprake van grove over-taxation waar vele Nederlanders de dupe van zijn en de samenleving grotendeels in een overlevingsmodus wordt gedrukt.

Primeur!!!:

Deze site, burgerrechtsherstel, heeft nu een primeur door de ons opgelegde legale fictie in een geregistreerd contract te claimen als eigendom en tegelijkertijd onze identiteit als Levende Man/Vrouw eveneens in geregistreerd contract vast te leggen. Dit gekoppeld aan verregaande Algemene Voorwaarden die de positie van u als Mens veilig stelt tegen alle illegale claims vanuit overheids(gerelateerde) instanties. Zie hiervoor de pagina 'Algemene Voorwaarden'. Hoe meer mensen zich hieraan willen verbinden hoe krachtiger deze oplossing wordt.

 

Peter Eschauzier (1958) is in diverse rollen 22 jaar werkzaam geweest binnen de ICT nationaal en internationaal o.a. als projectleider. Vrijwilligerswerk heeft hij gedaan als Mediator bij de gemeente Den Haag. Hierbij bemiddelde hij, altijd samen met een collega, bij conflicten tussen burgers onderling of burgers in conflict met instellingen.

Daarna heeft hij samengewerkt met een zakelijk partner gedurende 2 jaar om een bedrijf op te zetten om het zelfherstellend vermogen van het menselijk lichaam te activeren met innovatieve therapieën. Dit in samenwerking met medisch specialisten en producenten van high tech apparatuur uit de VS. Door gebrek aan medewerking van de toezichthouder voor de zorg heeft hij dit initiatief uiteindelijk moeten staken.

Zijn interesse in politieke en maatschappelijke zaken is vooral gericht op de positie van de mens in deze. Uit bezorgdheid over de koers die Nederland, de wereld, nu gaat. Uithollen van het burgerrecht en de rechten van de mens alsook centralisatie van bevoegdheden en macht gaan lijnrecht in tegen de Wet en ons aller belang. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Graag willen wij onze samenleving leefbaar houden. Het zou wijs zijn als wij onze Westerse normen en waarden weer gaan onderkennen welke ons land en de mensen hebben gevormd tot een samenleving met een moraal en een geweten. De Grondwet voor de Parlementaire Democratie is in 1847 door Thorbecke geschreven met een opengeslagen Bijbel ernaast, waarbij ethiek en moraal gewaarborgd waren. Gedurende enkele honderden jaren is Nederland hierdoor een enigszins leefbare samenleving geweest in schril contrast met het grootste deel van de wereld. Dit alles staat nu zwaar onder druk. 

 

Wilt u reageren op de inhoud van deze website of hebt u een vraag, voorstel of aanvullende informatie dan kunt u hieronder uw reactie kwijt. Afhankelijk van de relevantie en aantal reacties zal ik waar mogelijk een reactie retourneren.