• STOP VACCINATIEBRIEF OP COVID-19 PAGINA!
 • Staatsgreep! Nederland onder Martial Law!
 • Zie brief aan rechtbank met jurisdictie chart op Homepage
 • Order your Claim-Of-The-Life with : Russell-Jay: Gould.

Gratis download  brief aan de school om de schoolleiding van de school van uw kind te verbieden om zonder schriftelijke ouderlijke toestemming vaccinatie van uw kind toe te staan. Compleet met bronmateriaal om uw verbod te ondersteunen. Ga naar https://peterchristine.clickfunnels.com/reverse-squeeze-page1605196596448 en click to sign up!

 

Covid-19

Introductie Covid-19 verhaallijn

Met deze website claimen wij niet de waarheid in pacht te hebben. Wij proberen zoveel mogelijk bronnen te vermelden, waarvan een uittreksel beschikbaar wordt gesteld. Van belang is je eigen waarheid te leren ontdekken; dit is een proces van bewustwording, waarbij je je in de materie zult moeten verdiepen en de bronnen zult moeten kiezen die voor jou geloofwaardig zijn volgens jouw eigen criteria.  Hiertoe moeten wij een geest van onderscheidingsvermogen zien te ontwikkelen. Dit begint met een open hart, een open mind en een normaal gevoel voor rechtvaardigheid, analytisch vermogen en moed om rechtop te blijven staan onder druk. 

Het verhaal rond Covid-19 is bijzonder complex door de vele aspecten die hiermee verbonden zijn en de doorlopende, misleidende propaganda door overheden, overheidsgerelateerde instanties, internationale organisaties en NGO's.

 Bottomline is in elk geval dat Corona een afleidingsmanoeuvre is voor een aantal wereldomvattende geënsceneerde drama's welke sinds decennia gepland staan en nu alle gelijktijdig worden uitgerold.

Wij zullen de komende weken stapsgewijs de verschillende onderwerpen belichten met gerelateerde broninformatie, hetzij video's, hetzij websites vergezeld van een samenvatting per bron. Vervolgens willen wij alle punten met elkaar verbinden (connecting the dots), waar doorheen een patroon zichtbaar zal worden van waaruit (opgebouwd in lagen van kennis en inzicht) het  overall verhaal geopenbaard zal worden.

 

De onderwerpen waarvoor Covid-19 de dekmantel is om de aandacht af te leiden en de verantwoordelijke spelers uit de wind te houden

 1. Invoering van de transhumanistische agenda met hydro-gel nano-technologie in vaccinaties om ons DNA te muteren met niet-menselijk DNA en te koppelen aan AI. 
 2. failliet van de verschillende valuta in de wereld, wat gelegenheid biedt aan de overstap naar een digitale munt (= totale controle)
 3. door de lockdown het failliet van de economie, waardoor totale afhankelijkheid van banken, overheden en multinationals (eigen bezit verbeurd verklaard)
 4. gezondheid was al een handelsgoed met winst oogmerk door de ongebreidelde macht van de farmaceutische industrie; nu alleen nog maar dwang en verplichting,  waardoor complete ondermijning van onze gezondheid (ongeteste vaccinaties met een combinatie van gifstoffen en DNA mutaties).
 5. corona maatregelen die onze bewegingsvrijheden en het normale contact tussen mensen bijna volledig zullen wegnemen, maar waar geen enkele onderbouwing voor is; uw huis is uw gevangenis; alleen als u gehoorzaam bent, kunt u tijdelijk privileges krijgen per decreet; grondwet en burgerlijk wetboek gelden niet meer!
 6. child trafficking & -abuse (zie home pagina) op hoogste niveaus van de macht (zie vele getuigenissen van slachtoffers met betrokkenheid van Ministerie van Justitie, Ministers, Rechterlijke macht, Jeugdzorg etc.; dit vindt wereldwijd plaats - Ba'al Worship Cult vanaf Sumerië waar de Anunaki-halfgoden/Nefilim/Rafaïm werden vereerd - en is van alle tijden!). Feitelijk begon de cultus met bloedoffers al met Abel en Canäan (evil twin brother). 
 7. corona is volgens onafhankelijke artsen een milde griep waar normaal, gezonde mensen niet aan sterven; door corona als containerbegrip te hanteren waar bijna alle overlijdensgevallen in onder worden gebracht, kunnen de cijfers naar hartenlust worden gemanipuleerd (angst zaaien is een belangrijk, dodelijk wapen in deze).
 8. opvoeren/introduceren van ondermijnende omgevingsfactoren die de gezondheid aantasten (climate control/geo-engineering, voedsel zonder voedingswaarde, chemische farmaceutische producten, stress, enorme toename elektromagnetische straling (5G-netwerk)   

De uitrol van het scenario dat nu wordt gespeeld, vermomd als Covid-19 is een scenario dat al decennia geleden is bedacht. De Masonic klassieker 'Morals and Dogma' van Albert Pike uit 1857 had al plannen voor totale wereld controle en Graaf Coudenhove-Kalergi had begin vorige eeuw al soortgelijke plannen, waarvoor hij veel instemming kreeg van de toenmalige Europese leiders. Ook het nazi-gedachtegoed vanuit de Vril-Gesellschaft is hiervan afgeleid en is na de oorlog in 1946 met 'Operation Paperclip' overgestoken naar de US waar het zich stevig heeft genesteld in de Democratische partij ( national socialists), media, farmacie, wapenindustrie etc. en wat zich vandaar weer over de gehele wereld heeft verspreid via politieke chantage, oorlogen en filmindustrie.

Corona is nu de noemer en afleidingsmanoeuvre waaronder al deze punten onder de radar in gang zullen worden gezet en waarvan de gevolgen onder de noemer van corona zullen worden gerangschikt. Deze onderwerpen zullen stuk voor stuk behandeld worden de komende tijd.  

Doordat mensen op grote schaal wakker aan het worden zijn, hebben de hoofdrolspelers het scenario lijkt wel overhaast uitgerold. Dit had gelijktijdig moeten plaatsvinden met de uitrol van 5G. De uitrol van 5G met effect op de longen wat weer lijkt op gevolgen van Corona had tot grote aantallen dodelijke slachtoffers moeten leiden, maar door de vertraging is nu de tweede uitbraak gepland als de herfst invalt. Dit is het begin van het griepseizoen, waardoor corona weer als dekmantel kan worden gebruikt. Met dit verschil dat 5G dan volop draait en er dit keer wel veel slachtoffers te verwachten zijn zeker in combinatie met het vaccin dat nu ontwikkeld wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Spaanse griep in combinatie met vaccinaties en de eerste introductie van EMF-straling voor radio uitzendingen. Een vergelijkbaar beeld zagen wij met de introductie van 1G, 2G, 3G en 4G wat eveneens gepaard ging met heftige virus uitbraken.  Hierover later meer met bronverwijzing!

Lockstep scenario

Het eerste onderwerp is de transhumanistische agenda. Dit wordt meesterlijk uitgelegd in de video (Nederlands ondertiteld) van Dr. Carrie Madej, een internist met diepgaande kennis en 20-jarige ervaring op het gebied van vaccinaties. Zij vertelt over de gifstoffen welke in vaccinaties worden aangetroffen, gemodificeerde niet-menselijke gen implantaten, waardoor onze DNA-codering ingrijpend kan worden gewijzigd. Dit alles is gepatenteerd en alles wat is gemodificeerd onder geregistreerd patent heeft een eigenaar!!! Ook verteld zij over hydro-gel nanotechnologie en de koppeling van uw gedachten en emoties aan artificial intelligence (AI). 

  https://www.bitchute.com/video/z9T8D754Uews/

Vaccin fabrikanten hoeven hun producten niet te laten testen (al 30 jaar lang niet!), zoals dit met andere nieuwe medicatie wel moet. Zij hoeven alleen maar aan te tonen of het vaccin anti-lichamen produceert. De gevolgen hiervan blijven in het ongewisse. Dit zien wij terug in de pcr-test voor Covid-19 wat daarom ook volkomen nietszeggend is, maar wel veel geld oplevert, terwijl er ook snelle, goedkope lakmoesproeven mogelijk zijn.  Ook zijn zij niet aansprakelijk te stellen wanneer er ongelukken gebeuren met de vaccins wegens de deal die zij hebben gesloten met betrokken overheidsinstanties in de tachtiger jaren. Robert F. Kennedy en dhr. Bigtree hebben hierover recentelijk een rechtszaak gewonnen tegen de farmaceutische industrie. Dit is extreem uitzonderlijk; normaliter wint niemand rechtszaken tegen deze industriële reuzen!   

 

Het tweede onderwerp is het lockstep pandemic scenario wat momenteel wordt uitgerold als reactie op de corona 'uitbraak'. Dit is het scenario dat door de Rockefeller Foundation in 2010 is bedacht en gepland. Lockstep is van de 4 scenario's welke zijn beschreven door de WHO, het gekozen scenario.

https://norberthaering.de/en/power-control/lock-step-rockefeller/ 

 

Helder artikel op basis van gedegen journalistiek onderzoek door Ella Ster

Gates en Rockefellers speelden honderd jaar geleden de hoofdrol in fataal vaccinatie-experiment

By on 27 augustus 2020 

Dokter Frederick Gates en het Rockefeller Institute waren honderd jaar geleden de hoofdrolspelers in een riskant vaccinatie-experiment, dat waarschijnlijk de oorzaak is van de beruchte Spaanse griep pandemie. Wat zijn de belangrijkste lessen om een herhaling van dezelfde fouten en hoogmoed te voorkomen?

> vervolg op deel 2: ‘Spaanse griep’ in 1918: is een militair experimenteel vaccin de oorzaak van 50-100 miljoen doden?

Frederick L. Gates was een arts, predikant, filantroop en een van de belangrijkste adviseurs van John D. Rockefeller. Frederick Gates speelde een grote rol bij de oprichting van de Rockefeller Foundation, International Health Division (IHD) en de China Medical Board (CMB). In 1918 had hij de leiding over een grootschalig medisch experiment, waarbij duizenden Amerikaanse militairen werden gevaccineerd met een experimenteel meningitisvaccin.

Dit vaccinatieprogramma was geïnitieerd door het Rockefeller Institute for Medical Research, in New York. Tussen 21 januari en 4 juni 1918 kregen 4.792 soldaten die in Fort Riley in Kansas gestationeerd waren, het vaccin toegediend. Dokter Gates noteerde het verloop van het medische experiment nauwgezet in een uitgebreid rapport. Er werd geëxperimenteerd met de hoogte van de dosis.

Honderden mannen werden na de vaccinatie ziek. Er zijn sterke aanwijzingen dat een aantal gevaccineerden de superspreaders werden, die de bacterie tijdens de Eerste Wereldoorlog in de kazernes en loopgraven verspreidden. Deze bacterie kan onder andere longontsteking veroorzaken. Uit later onderzoek blijkt dat de slachtoffers van de beruchte ‘Spaanse griep’ gestorven zijn aan een bacteriële infectie en een virus niet de oorzaak was, zoals te lezen in deel 2 van dit drieluik.

Onderstaand artikel is een geredigeerde samenvatting van het artikel door Kevin Barry: “Did A Military Experimental Vaccine In 1918 Kill 50-100 Million People Blamed As ‘Spanish Flu’?”
First Freedoms, Inc. 10 augustus 2020
Het vaccinatie-experiment

Hieronder een samenvatting uit het rapport van Dr. Gates vanuit Base Hospital, Fort Riley, Kansas, en het Rockefeller Institute for Medical Research, New York (20 juli 1918).

Duizenden soldaten kregen drie dosissen van een bacterieel meningitisvaccin, hetgeen in feite spuugsels waren van een vaccinserum gemaakt bij paarden. Voor de derde dosis zijn in totaal 1.090 mannen niet gekomen. Wat is er met deze soldaten gebeurd? Werden ze vanuit Kansas met de trein naar het oosten verscheept om aan boord van een schip naar Europa te gaan? Waren ze in het ziekenhuis van Fort Riley? Het rapport van Dr. Gates zegt er niets over.

Het vaccinatieprogramma begon eind januari 1918. Op maandag 11 maart zou de eerste dominosteen vallen, wat het begin betekent van de eerste griepgolf van 1918. De zieken werden naar Base Hospital gestuurd voor diagnose. In maart van dat jaar kwamen er “100 man per dag” de ziekenboeg van Fort Riley binnen. Zijn dat degene die de 2e of 3e dosis niet hebben gekregen? Gates meldt dat een aantal van de mannen in het experiment griepachtige symptomen hadden nadat ze het vaccin hadden gekregen: rillingen, verhogingen, hoesten, braken en diarree.

Deze symptomen zijn een ramp voor mannen die in kazernes leven, met treinen naar de Atlantische kust reizen, naar Europa varen en in loopgraven leven en vechten. De onhygiënische omstandigheden bij elke stap van de reis zijn een ideale omgeving om een ​​besmettelijke ziekte zoals bacteriële longontsteking te verspreiden.

Volgens Dr. Gates injecteerden ze in soldaten willekeurige doseringen van een experimenteel vaccin tegen bacteriële meningitis. Naderhand hadden sommige soldaten symptomen die meningitis ‘simuleerden’, maar Dr. Gates maakt de fantastische bewering dat het geen echte meningitis was. De soldaten kregen griepachtige symptomen en bacteriële meningitis staat erom bekend griepachtige symptomen na te bootsen.

Misschien is de gelijkenis van de vroege symptomen van bacteriële meningitis en bacteriële longontsteking met griepverschijnselen, ook de reden waarom de vaccinexperimenten in Fort Riley al 100 jaar lang als mogelijke oorzaak van de Spaanse griep niet zijn onderzocht.

Hoe kon de ‘Spaanse griep’ zich zo ver en zo snel verspreiden?

De Eerste Wereldoorlog eindigde slechts 10 maanden na de eerste injecties. De soldaten die met de in paarden geïnfuseerde bacteriën waren geïnjecteerd, verplaatsten zich gedurende die 10 maanden over een uitgestrekt gebied in Europa. Een artikel uit 2008 op de website van de CDC beschrijft hoe zieke soldaten uit de Eerste Wereldoorlog de bacterie aan anderen konden doorgeven door ‘superspreaders’ te worden.

“Gedurende enkele dagen waren tijdens lokale epidemieën — vooral in drukke omgevingen zoals ziekenhuisafdelingen, militaire kampen, militaire schepen, mijnen en loopgraven — sommige personen immunologisch vatbaar voor, besmet met, of herstellende van infecties met het influenzavirus.”

Eén studie beschrijft soldaten “met actieve infecties van de bacteriën die in hun neus en keel nestelden en aërosols vormden, terwijl anderen (vaak in dezelfde “ademruimten”) zeer vatbaar waren voor invasie van en snelle verspreiding van koloniserende bacteriën door hun longen, of die van anderen.”

 

Voor het volledige artikel, ga naar de website van Ella Ster:

https://www.ellaster.nl/2020/08/27/gates-en-rockefellers-speelden-honderd-jaar-geleden-de-hoofdrol-in-fataal-vaccinatie-experiment/

 

Epische momenten in de historie en nu die direct met elkaar verbonden zijn. De historische speech van JFK in 1964 om een standpunt in nemen tegen totalitaire dictatuur. Toendertijd was dit tegen communisme. Nu is het gevaar nog groter, het gaat nu om de New World Order werelddictatuur voortkomende uit onze geveinsde 'democratie' met de psyop genaamd Corona. Wederom waarschuwen de Kennedy's, nu bij monde van Robert Kennedy jr. tegenover een menigte van meer dan 4 miljoen!!!!!!!!!!!!! demonstranten, tegen wereldwijde dictatuur, welke met onze stilzwijgende acceptatie van pcr-tests en vaccinaties een feit zal zijn. Ipsos Mori is de producent van de COVID-19 test. De naam Ipsos Mori is latijn voor 'Zij gaan dood'! DO NOT CONSENT!!!

Ich bin ein Berliner 1964 door JF Kennedy  https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8

Ich bin ein Berliner 2020 door Robert Kennedy jr. https://www.youtube.com/watch?v=BXYfP2d7cR4

Support gevraagd

Wie wil onze inspanningen om mensen wakker te schudden en te informeren, ondersteunen, teneinde de informatie sneller online te krijgen?

Wat wij zoeken zijn mensen die de Engelse en Nederlandse taal goed beheersen, analytisch ingesteld zijn en een brede interesse hebben. Wij willen dan opdrachten samenstellen om bronmateriaal te beluisteren, te analyseren en hier een samenvatting van te maken van één alinea lang. Zie bovenstaande onderwerpen. Dit willen wij dan op de website plaatsen.

Reageren kan middels het contactformulier op de contact pagina of een email te sturen naar: info@burgerrechtsherstel.nl