• TOTAAL VERNIEUWDE WEBSITE!!!
  • KIJK OP: https://www.burgerrechtsherstel.com IN 8 VERSCHILLENDE TALEN!

De Nieuwe Wereldorde-NWO

 

The Beast System

 

 

De NWO in China

De achterliggende agenda om  de burger door misleiding en bedrog rechteloos te maken en tot de bedelstaf te brengen, is bedoeld om de New World Order geleidelijk aan, onder de radar, in te voeren. Dit is een wereldwijde superdictatuur, zoals deze in China al tot een hoge graad van perfectie is verheven met medewerking van high tech bedrijven als Google, Microsoft, Facebook en Twitter.

Elke burger in China heeft een aantal 'social credit points' op zijn/haar naam toebedeeld gekregen door de overheid. Door de burgers nu 24/7 te bespioneren, kan de burger sociale punten verliezen bij elke 'overtreding'. Dit kan bv. zijn een 'verkeerde' opmerking over de leiders van het land, een 'verkeerde' zoekopdracht op internet of te hard rijden op de fiets. Dit resulteert dan in het opleggingen van beperkingen bv. op het gebied van een wonen of reizen. Deze 24/7 surveillance wordt uitgevoerd door high tech  'westerse' IT multinationals met oneindige aantallen camera's in het publieke domein die ieder individu elke seconde kan volgen, ook on line en via het TV-scherm in de huiskamer en op de mobiele telefoon. Deze massale data oogst wordt verwerkt in supercomputers welke draaien op AI-software (artificial intelligence=kunstmatige intelligentie). Het persoonsprofiel (internet profiling) dat hiermee wordt opgebouwd is zo verregaand dat zelfs toekomstig handelen van betreffende persoon kan worden voorspeld.

Wanneer de sociale punten alle zijn verspeeld volgt arrestatie en opsluiting in één van de vele heropvoedingskampen waar hetzelfde spel van dwang en intimidatie wordt voortgezet. Hier zitten momenteel vele miljoenen mensen opgesloten: christenen, moslims, anders denkenden etc. Indien de heropvoeding volgens de kampleiders heeft gefaald dan volgt executie met zo mogelijk de 'oogst' van de organen welke wereldwijd worden verhandeld wat een zeer lucratieve business is. Dat in dit licht niemand her-opvoedbaar zal blijken te zijn, laat zich raden. Het is gewoon een 'goede' business.       

NWO plannen en uitingen

Albert Pike's Morals and Dogma

De ultieme consequentie van de leugen is de dood (he -  lucifer/satan -  comes to kill, steal and destroy, Joh. 10:10). De geplande genocide binnen deze NWO/Deepstate/Cabal heeft ten doel 500.000 mensen over te houden die gechipped als slaven zullen dienen voor een kleine demonische/luceferisch elite (zie Georgia Guidestones en lees het boek ‘Morals and Dogma’ van Albert Pike, de 19de eeuwse Grootvizier van de Illuminati/Freemasons).

Het Couwenhove-Kalergi plan

Dit is ook vastgelegd in het Coudenhove-Kalergiplan dat door de gelijknamige graaf in het begin van de 20ste eeuw is uitgedacht en sindsdien wordt omarmd door de Europese leiders en nu binnen de EU. Dit plan behelst het open grenzen beleid om de europese landen te overspoelen met economische vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten. Deze verschillende bevolkingsgroepen worden vervolgens tegen elkaar uitgespeeld. Internationale conflicten welke intentioneel worden opgezet worden nu gebruikt voor het uitlokken van binnenlandse onlusten. De genocide die hier onherroepelijk uit voort zal komen (Arabische 'lente'; Russia probe) zal leiden tot een sterk gereduceerde, gemixte bevolking zonder besef van identiteit, geloof, historie en cultuur  die gemakkelijk te manipuleren valt.

 

De Georgia Guidestones

Eerste gebod: Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen in duurzaam evenwicht met de natuur (rechter foto bovenaan).

Eerst zullen er dus 6,5 miljard mensen moeten verdwijnen!                                             

Dit zijn de 10 alternatieve 'geboden' van de Vrijmetselaars welke op het eerste gezicht realistisch lijken te klinken, maar zwaar occult van aard zijn en altijd ten koste gaan van de burger en de Luciferische agenda uitrollen (uitroeiing van de mensheid en de aarde tot een woestenij maken - Gen.1:1). 

Dit zien wij o.a. terug in het in de hoek dringen van de Nederlandse boeren door zwaar belastende en steeds wisselende regelgeving en corrupt inkoopbeleid om hen uiteindelijk te dwingen hun bedrijf op te geven. De Staat zal dan de grond opeisen 'voor de natuur', maar gebruikt dit voor politieke doeleinden door dit te koppelen aan een specifiek bestemmingsplan, waardoor u er als burger niet meer aan te pas zult komen.

The Protocols of the Elders of Zion

De Protocollen, anti-Semitisme en de NWO

De Protocols of the Elders of Zion. De Joden die deze geschreven hebben zijn geen nageslacht van de Hebreeuwen, maar Kazhar Joden wat geheel los staat van het Joodse volk, de 12 Hebreeuwse stammen.

Openbaring 3:9, “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen.

Een vreemde gebeurtenis was de vondst van 'De protocollen van de Wijzen van Zion', welke publiek werd rond 1898 en eveneens de drie komende wereldoorlogen noemen. De essentie van deze brieven bestond uit een strategie om wereldmacht te verkrijgen.
Het bevatte een lijst van kwaadaardige strategieën om de volkeren van de wereld te bedriegen en te misleiden ten einde op de lange termijn de totale wereldmacht te verkrijgen, het systeem van het Beest ofwel de New World Order.
Dit streven naar wereldmacht is niets nieuws, maar iets wat al gaande is sinds de tijd van het Babylonische Rijk en is sindsdien altijd is blijven spelen.

 

Een voorbeeld van het duivelse karakter van de protocollen is bijvoorbeeld protocol 7:

To complete the ruin of the industry of the goyim. We shall bring to the assistance of speculation the luxury which we have developed among the goyim, that greedy demand for luxury which is swallowing up everything. We shall raise the rate of wages which, however, will not bring any advantage to the workers, for, at the same time, we shall produce a rise in prices of the first necessaries of life, alleging that it arises from the decline of agriculture and cattle-breeding: we shall further undermine artfully and deeply sources of production, by accustoming the workers to anarchy and to drunkenness and side by side therewith taking all measure to exterminate from the face of the earth all the educated forces of the goyim.’


Luciferische agenda

Het is niet duidelijk of de openbaring van de protocollen een toevallige gebeurtenis was of dat het een setup was om de Joden te beschuldigen wereldheerschappij na te streven. Als het een setup was kunnen we zeggen dat het echt goed heeft gewerkt, want in de afgelopen honderd jaar is anti-semitisme ongebreideld gegroeid.
De waarheid is dat dit streven naar wereldheerschappij veel ongrijpbaarder is, verborgen en ondersteund door vele multi-nationale ondernemingen, instellingen, geheime genootschappen, geheime diensten en naties, dan dat het kan worden toegeschreven aan één bepaalde groep. Bijna elke natie is betrokken bij het samenspannen om de Nieuwe Wereld Orde (NWO) in te voeren, een lang gepland voornemen om een wereldwijde dictatuur in te voeren met één wereldleider (anti-christ ofwel satan), een één wereldreligie en een wereldwijde digitale munt. Het middel om de mensheid te controleren, is een geïmplanteerde chip in de rechterhand of op het voorhoofd aangesloten op het 5g telefoonnetwerk.
Om effectief over de mensheid te kunnen heersen, moet de wereldbevolking terug worden gebracht tot een half miljard in plaats van de 7,8 miljard mensen die de aarde nu bewonen.

Het Kwaad (The power of Evil)

Als wij dan toch één van de bronnen waar Het Kwaad wordt beschreven aan willen duiden dan wil ik verwijzen naar de Apocrieve teksten waar in de Bijbel naar wordt verwezen en in het bijzonder  'The Book of Enoch'. Dit boek verteld het verhaal van de Gevallen Engelen (de 200 Watchers) die naar de Aarde kwamen in de 5de generatie na Adam, in de generatie van Jared. Zij lieten zich verleiden de Schepping over te nemen de de rol van de Eeuwige Almachtige (Yahuah, YHVH of Yahweh) over te nemen. Zij namen aardse vrouwen voor zichzelf (hedendaagse analogie met 'alien abductions') en kregen kinderen, de Nefilim (The Giants of Old Gen. 6). Dit was dus een genetische mix van DNA van engelen en mensen. Dit zien wij nu vandaag de dag weer terug om DNA van verschillende levensvormen met elkaar te verbinden en daarmee de essentie van de Schepping te veranderen (bv. vaccinaties met genetisch materiaal van varkens en apen). Dit is de meest grove overtreding die wij kunnen begaan tegen de volmaaktheid wat de Schepping eens was. Dit was de reden dat Yahuah de Zondvloed over de aarde bracht, omdat er nog maar 5 mensen op aarde waren met het oorspronkelijk DNA, Noah, zijn vrouw (dochter van Enoch) en hun drie zonen.  De rest van de Schepping was volledig geïnfiltreerd met niet-menselijk DNA van de Gevallen Engelen, maar ook mengden dezen zich met DNA van (zee)dieren. Dit zien wij terug in sagen en legenden, denk aan de 12 Werken van Hercules en het Griekse goden pantheon, de god van de zee Poseidon, half Nefilin/half vis en de saters die in de legenden voorkomen, half Nefilim/half bok etc. De Nefilim werden door de mensen die toen de aarde bewoonden gezien als goden en waren zoals gezegd directe nakomelingen van de Gevallen Engelen en aardse vrouwen, maar ook van Gevallen Engelen met dieren. Zij hadden enorme mentale en psychische vermogens, waren onvoorstelbaar groot van gestalte (de inheemse volkeren van de Amerika's noemen hen 'Skywalkers') Ook na de Zondvloed toen de Schepping weer een herstart kreeg met de drie zonen van Noah en hun vrouwen (met niet 100% zuiver menselijk DNA), ontstond het eerste koninkrijk met Nimrod, een Rafaïm (the living dead) als koning eveneens van een groot gestalte, maar al veel minder groot dan van voor de Zondvloed. De voortzetting van de bloedlijn van de Nefilim na de Zondvloed wordt Rafaïm genoemd. Ondanks dat de Nefilim vlak vóór de Zondvloed waren uitgeroeid doordat Yahuah hen tegen elkaar had opgezet (Book of Giants), overleefde een groot deel van dit DNA en maakte deel uit van bepaalde bloedlijnen ná de Zondvloed, de Rafaïm, de zonen van Rafa uit Gath (2Sam 21:22). Hiervandaan heeft deze bloedlijn zich undercover voortgezet door hun bloedlijn te verzekeren middels huwelijken met verwante bloedlijnen. De reusachtige fysieke kenmerken vanaf de Nefilim namen na de Zondvloed sterk af en bleven in de tijd steeds verder afnemen, omdat er steeds binnen dezelfde genen pool nageslacht werd en wordt geproduceerd wat verzwakking van het genetisch materiaal bewerkstelligt. 

Deze hybride bloedlijn die voortkomt uit de Gevallen Engelen met aardse vrouwen, de Nefilim, gaat als een rode draad door onze gehele geschiedenis tot op de dag van vandaag.